هلو زعفرانی ممتاز


ویژه هلو زعفرانی ممتاز
قیمت: 60,000 تومان
واحد: کیلوگرم ۱۰۰۰ گرمی
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 923MP