هندوانه (متوسط)


پیشنهاد ما هندوانه (متوسط)
قیمت: 79,400 تومان
واحد: عدد
توضیح کوتاه: 7 تا 9 کیلوگرم
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 837MP