گریپ‌فروت تو سرخ


گریپ‌فروت تو سرخ
قیمت: 17,900 تومان
واحد: کیلوگرم
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 680MP