پرتقال تامسون جنوب


قیمت:13,800 تومان
واحد:کیلوگرم
فروشنده:میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت:موجود
دسته‌بندی:میوه
کد محصول:519MP

تامسون های جیرفتی گرچه مانند سایر پرتقال های جنوب طعمی شیرین و دلپذیر دارند اما به نسبت از اندازه بزرگتری برخوردارند. به طوری که مثلا حدود 1.5 برابر تامسون بم بوده و در هر کیلو 3 یا 4 عدد از آن ها گنجایش دارند