باقالی تازه کاشان


قیمت: 4,400 تومان
واحد: کیلوگرم
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: سایر محصولات
کد محصول: 1457MP