گریپ فروت تو سرخ


گریپ فروت تو سرخ
قیمت: 19,800 تومان
واحد: کیلوگرم
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 1193MP