کلم قمری (قنبیط)


قیمت:4,300 تومان
واحد:کیلوگرم
فروشنده:میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت:ناموجود
دسته‌بندی:صیفی‌جات
کد محصول:1156MP