گوجه فرنگی اقتصادی


گوجه فرنگی اقتصادی
قیمت: 11,900 تومان
واحد: کیلوگرم ۱کیلو گرم
توضیح کوتاه: سالم و لک دار
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: صیفی‌جات
کد محصول: 1128MP

قابل مصرف خونگی