شلیل مغان


شلیل مغان
قیمت: 60,000 تومان
واحد: کیلوگرم
توضیح کوتاه: شلیل شمس
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 956MP