پیاز ترشی (ریز قالب)


قیمت:2,300 تومان
واحد:کیلوگرم 1 کیلوگرمی
فروشنده:میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت:موجود
دسته‌بندی:صیفی‌جات
کد محصول:944MP