طالبی ساوه (متوسط)


قیمت: 7,600 تومان
واحد: عدد
توضیح کوتاه: هرعدد حدود بین 1.5 کیلوگرم
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 926MP

طالبی سلطانی شیرین تر و زرد از طالبی سبز و گرمک است و ظاهری کشیده و تخم مرغی شکل دارد.