زردآلو اقتصادی


پیشنهاد ما زردآلو اقتصادی
قیمت: 45,000 تومان
واحد: کیلوگرم ۱۰۰۰ گرمی
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 920MP