کلم بروکلی


کلم بروکلی
قیمت: 18,500 تومان
واحد: عدد ۵۰۰ گرم
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: صیفی‌جات
کد محصول: 802MP