شلغم


قیمت: 7,900 تومان
واحد: کیلوگرم
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: پک درمانی
کد محصول: 529MP