پرتقال تامسون شمال اقتصادی


پرتقال تامسون شمال اقتصادی
قیمت: 20,000 تومان
واحد: کیلوگرم
توضیح کوتاه: سالم | پوست لک دار
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 1545MP