کیوی (سبدی)


قیمت: 14,800 تومان
واحد: بسته
توضیح کوتاه: 1.6 کیلوگرم ± 100 گرم
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 1413MP