پرتقال تو سرخ شمال (درجه 2)


قیمت: 5,900 تومان
واحد: کیلوگرم
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 1364MP