شلغم (درجه 2)


شلغم (درجه 2)
قیمت: 6,900 تومان
واحد: کیلوگرم
توضیح کوتاه: سالم | اندازه کوچک
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: صیفی‌جات
کد محصول: 1345MP