لوبیا سبز


تخفیف لوبیا  سبز
قیمت: 26,800 تومان
واحد: کیلوگرم
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: صیفی‌جات
کد محصول: 1335MP