کیوی هایوارد اقتصادی


پیشنهاد ما کیوی هایوارد اقتصادی
قیمت: 22,000 تومان
واحد: کیلوگرم 1 کیلوگرمی
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 1262MP