سیب زرد


سیب زرد
قیمت: 28,700 تومان
واحد: کیلوگرم
توضیح کوتاه: 5 یا 6 عدد در هر کیلوگرم
فروشنده: میوه پلاس ( میوه پلاس )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 1015MP