فروشگاه اینترنتی میوه پلاس

پذیرایی و تشریفات

با میوه پلاس

  • آسان!
  • سریع!
  • مطمئن!
  • نوآورانه!

خرید کن

چهارشنبه 03 بهمن 1397 - 12:33
به راست بکشید
سبد هندوانه متوسط
هر عدد90,000تومان
6 تا 8 کیلوگرم
سبد هندوانه متوسط
سبد هندوانه بزرگ
هر عدد110,000تومان
بین 8 تا 11 کیلوگرم
سبد هندوانه بزرگ
هندوانه حکاکی رز کوچک
هر عدد77,500تومان
بین 5 تا 7 کیلوگرم
هندوانه حکاکی رز کوچک
هندوانه حکاکی رز متوسط
هر عدد88,500تومان
بین 7 تا 9 کیلوگرم
هندوانه حکاکی رز متوسط
هندوانه حکاکی رز بزرگ
هر عدد108,500تومان
9 کیلوگرم به بالا
هندوانه حکاکی رز بزرگ
هندوانه حکاکی رز با پوست متوسط
هر عدد98,500تومان
بین 5 تا 7 کیلوگرم
هندوانه حکاکی رز با پوست متوسط
هندوانه حکاکی رز با پوست بزرگ
هر عدد108,500تومان
بین 7 تا 9 کیلوگرم
هندوانه حکاکی رز با پوست بزرگ
هندوانه حکاکی اسلیمی (کوچک)
هر عدد95,000تومان
بین 6 تا 8 کیلوگرم
هندوانه حکاکی اسلیمی (کوچک)
هندوانه حکاکی اسلیمی (بزرگ)
هر عدد105,000تومان
بین 8 تا 10 کیلوگرم
هندوانه حکاکی اسلیمی (بزرگ)
هندوانه حکاکی اسلیمی با پوست (متوسط)
هر عدد110,000تومان
بین 6 تا 8 کیلوگرم
هندوانه حکاکی اسلیمی با پوست (متوسط)
هندوانه حکاکی اسلیمی با پوست (بزرگ)
هر عدد125,000تومان
بین 8 تا 10 کیلوگرم
هندوانه حکاکی اسلیمی با پوست (بزرگ)
هندوانه حکاکی ویژه (متوسط)
هر عدد120,000تومان
بین 6 تا 8 کیلوگرم
هندوانه حکاکی ویژه (متوسط)
هندوانه حکاکی ویژه (بزرگ)
هر عدد135,000تومان
بین 8 تا 10 کیلوگرم
هندوانه حکاکی ویژه (بزرگ)
متن حکاکی هندوانه (متوسط)
هر عدد125,000تومان
بین 6 تا 8 کیلوگرم
متن حکاکی هندوانه (متوسط)
متن حکاکی هندوانه (بزرگ)
هر عدد145,000تومان
بین 8 تا 10 کیلوگرم
متن حکاکی هندوانه (بزرگ)
طراحی کدو حلوایی (متوسط)
هر عدد85,000تومان
طراحی کدو حلوایی (متوسط)
سبد میوه طراحی موردی (کوچک)
هر عدد100,000تومان
سبد میوه طراحی موردی (کوچک)
سبد میوه طراحی موردی (متوسط)
هر عدد120,000تومان
سبد میوه طراحی موردی (متوسط)
سبد میوه طراحی موردی (بزرگ)
هر عدد150,000تومان
سبد میوه طراحی موردی (بزرگ)
سبد میوه طراحی نیمه (متوسط)
هر عدد130,000تومان
سبد میوه طراحی نیمه (متوسط)
سبد میوه طراحی نیمه (بزرگ)
هر عدد160,000تومان
سبد میوه طراحی نیمه (بزرگ)
سبد میوه طراحی کامل (متوسط)
هر عدد170,000تومان
سبد میوه طراحی کامل (متوسط)
سبد میوه طراحی کامل (بزرگ)
هر عدد210,000تومان
سبد میوه طراحی کامل (بزرگ)
گلدان سبزیجات (کوچک)
هر عدد100,000تومان
گلدان سبزیجات (کوچک)
گلدان سبزیجات (متوسط)
هر عدد120,000تومان
گلدان سبزیجات (متوسط)
گلدان سبزیجات (بزرگ)
هر عدد140,000تومان
گلدان سبزیجات (بزرگ)
سبد عیادت (کوچک)
هر عدد75,000تومان
سبد عیادت (کوچک)
سبد عیادت (متوسط)
هر عدد90,000تومان
سبد عیادت (متوسط)
سبد عیادت (بزرگ)
هر عدد100,000تومان
سبد عیادت (بزرگ)
سبد سورپرایز (کوچک)
هر عدد110,000تومان
سبد سورپرایز (کوچک)
سبد سورپرایز (متوسط)
هر عدد130,000تومان
سبد سورپرایز (متوسط)
سبد سورپرایز (بزرگ)
هر عدد150,000تومان
سبد سورپرایز (بزرگ)
میوه آرائی میز نامزدی و مراسمات
هر عدد330,000تومان
میوه آرائی میز نامزدی و مراسمات
میوه آرائی های سفارشی و ویژه
هر عدد0تومان
میوه آرائی های سفارشی و ویژه
سبد خرید
محصولمقدارواحدفیقیمت (تومان)
جمع کل:

محصولات موجود در سبد خرید شما ثبت و رزرو نشده‌اند، برای ثبت سفارش مراحل بعدی را تکمیل کنید.